Persnäs kyrka är en kyrkobyggnad i Persnäs i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Nordölands församlingÖland.

Persnäs kyrka
Kyrka
Persnäs kyrka
Persnäs kyrka
Land Sverige Sverige
Län Kalmar län
Ort Persnäs
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Växjö stift
Församling Nordölands församling
Plats Persnäs
 - koordinater 57°4′2″N 16°55′52″Ö / 57.06722°N 16.93111°Ö / 57.06722; 16.93111
Interiör
Interiör
Webbplats: Svenska kyrkan på Öland

KyrkobyggnadenRedigera

När Persnäs kyrka byggdes under början eller mitten av 1100-talet bestod den av ett långhus, kor och absid. Någon gång 1170-1240 försågs kyrkan med det kraftiga västtornet. Östtornet tillkom antagligen någon gång under 1200-talet. Under 1200-talets mitt utvidgades kyrkan möjligen under ledning av den kände byggmästaren Håkan Tanna.[1] Kyrkan blev genom de dubbla tornen en klövsadelkyrka. Av denna finns dock bara det väl tilltagna västtornet bevarat. Koret och korsarmarna är byggda 1857 efter ritningsförslag av Carl-Gustaf Blom-Carlsson. I samband med denna ombyggnad av den gamla kyrkan rasade stora delar av östtornet p.g.a. att bärande delar rivits.[2] En annan radikal förändring av kyrkorummet skedde 1959-1960. Arkitekt var Carl Hampus Bergman. I korsarmarna inreddes sakristia, toalettutrymme, materialrum, sammanträdesrum och konfirmandsal. Koret fördjupades eftersom den tidigare sakristian togs bort. Anders Georg Wadstens altaruppsats från 1782 liknande den som finns i Alböke kyrka monterades ner. Altartavlan från 1890 med motiv: ”Kristus uppenbarar sig för Maria Magdalena” utförd av C.O. Christiernin fick sin plats i bisättningskapellet. Predikstolens dekorationer i spegelfälten skalades av. Den runformade altarringen ersattes av en ny liksom bänkinredningen.

InventarierRedigera

 • Altare av kalksten tillverkat 1960 av Sandvik Bruks AB.
 • Altarring av kalksten och ek 1960.
 • Altaruppställning, en triptyk, utförd av konstnären Hans Fagerström, Halmstad.
 • Ett triumfkrucifix ,nordtyskt arbete från slutet av 1400-talet.
 • En madonnaskulptur är från början av 1400-talets första hälft.
 • Maria Magdalena , skulptur av ek tillverkad i Lübeck omkr 1520.
 • Sankt Olofsskulptur .Ett nordtyskt arbete från 1400-talet
 • Sankt Laurentiusbild tillverkad i nordtyskland under 1400-talet.
 • Dopfunt från andra hälften av 1200-talet av gotländsk kalksten är en så kallad paradisfunt.
 • Dopfunt av öländsk kalksten är från 1890.
 • Predikstol.Ett 1700-tals arbete av bildhuggaren Swen Jönsson .
 • Votivskepp - en modell av barken Gambäta byggd och skänkt till kyrkan 1877 av Andreas Nilsson.
 • Skeppsmodell av en fyrmastad bark donerad till kyrkan från en f d sjöman 1977.
 • Bänkinredning från 1959.
 • Kyrkan har tre läktare. De två stora läktarna i korsarmarna är uppförda 1857.Den mindre i väster som fungerar som orgelläktare är ursprungligen byggd 1757.

BildgalleriRedigera

Orgel[3]Redigera

 
Orgeln
 • I den äldst bevarade kyrkboken omnämns 1654 ett orgelverk som ej var funktionsdugligt. Några få av piporna finns bevarade. Orgeln var placerad i koret.
 • 1758-1759 byggde orgelbyggaren Lars Wahlberg, Vimmerby, en läktarorgel med 8 stämmor eller 9 stämmor.
Manual
Gedackt 8'
Kvintadena 8'
Principal 4'
Kortflöjt 4'
Kvinta 3'
Oktava 2'
Scharff II
Trumpet 8'

[4]

 • 1917 ersattes Wahlbergs orgel av ett nytt verk med 12 stämmor byggt av Olof Hammarbergs orgelbyggeri, Göteborg.
 • 1963 eller 1962 byggde Hammarberg ytterligare ett nytt verk omfattande 13 stämmor som ersatte 1917 års orgel. I likhet med den tidigare orgeln användes Wahlbergs fasad från 1759. Orgeln är mekanisk.

Nuvarande disposition:

Huvudverk I Svällverk II Pedal Koppel
Rörflöjt 8’ Gedakt 8’ Subbas 16’ I/P
Principal 4’ Rörflöjt 4’ Kvintadena 4’ II/P
Gemshorn 4’ Principal 2’ II/I
Blockflöjt 2’ Nasat 1 1/3’
Mixtur 3 ch Scharf 2 ch
Regal 8’

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Persnäs kyrkor Volym 133 av Sveriges kyrkor.Sid.455-457
 2. ^ Persnäs kyrkor Volym 133 av Sveriges kyrkor.Sid.463-467
 3. ^ Persnäs kyrkor Volym 133 av Sveriges kyrkor.Sid.475,495
 4. ^ Abrahamsson Hülpers, Abraham (1773) (på svenska). Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige. Västerås: Johan Laurentius Horrn. sid. 297-298. Libris länk 

LitteraturRedigera

WebbkällorRedigera