Nazaréens kyrka (Church of the Nazarene) är ett evangeliskt trossamfund, med bakgrund inom metodismen och helgelserörelsen, som grundades 1895 i Los Angeles, USA av Phineas Bresee och J P Widney.

Nazaréens kyrka
Bildad1895
TypKristet samfund
Officiella språkEngelska
Ansluten tillChristian Holiness Partnership

Under årens lopp har en rad trossamfund, församlingar och enskilda anslutit sig till kyrkan:

Organisation redigera

Nazaréens kyrka styrs genom en blandning av episkopalism och kongregationalism.

Generalförsamlingen är det högsta organet när det gäller lärosatser, stadgar och val inom kyrkan. Den samlas en gång vart fjärde år och består av valda ombud från alla kyrkans 428 distrikt världen över.

Generalförsamlingen utser de sex medlemmarna i Superintendenternas råd som har till uppgift att administrera kyrkans globala arbete och tolka Nazaréens kyrkas manual som är trossamfundets överordnade policydokument.

Generalförsamlingen väljer även ledamöter i den Internationella kyrkostyrelsen som har att sköta samfundets gemensamma ekonomi.

Geografiskt är Nazaréens kyrka indelad i regioner som i sin tur är indelade i verksamhetsfält, distrikt och församlingar.

Regioner redigera

Ekumenik redigera

Nazaréens kyrka är bland annat medlem av Christian Holiness Partnership, Global Wesleyan Alliance, National Association of Evangelicals och World Methodist Council.