Pentatoptal kallas tal som för något positivt heltal n kan skrivas

De fem första pentatoptalen är 1, 5, 15, 35 och 70.

Pentatoptalen förekommer på den femte positionen (från höger eller vänster) i de rader i Pascals triangel som har minst fem element.