En pentagonal bipyramid är en polyeder vars sidor byggs upp av tio trianglar. Den kan ses som två pyramider som delar en gemensam pentagonal bas. En regelbunden pentagonal bipyramid består av liksidiga trianglar och är en deltaeder.

Pentagonal bipyramid
Regelbunden pentagonal bipyramid
Dimensioner3
Sidor10
Kanter15
Hörn7