Pengars neutralitet (engelska: Neutrality of money) är antagandet att en förändring (ökning) av penningmängden inte förändrar köpkraften (de reala priserna eller lönerna) utan att det krävs en förändring (ökning) av den reala produktionen i ekonomin för att köpkraften skall ändras (ökas). Teorin är en central del inom klassisk nationalekonomi och synsättet att centralbanken inte kan påverka realekonomin (antalet jobb, storleken av BNP, mängden investeringar i realekonomin) genom att trycka mer pengar, följer naturligt av antagandet.

ReferenserRedigera

  • Don Patinkin (1987). "Neutrality of money," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 639–44. Reprinted in John Eatwell et al. (1989), Money: The New Palgrave, p p. 273-- [1] 287.
  • Friedrich Hayek (1931) Prices and Production. London: G. Routledge & Sons.
  • Friedrich Hayek (1933 in German). "On 'Neutral Money'," in F. A. Hayek. Money, Capital, and Fluctuations: Early Essays, edited by Roy McCloughry, Chicago, University of Chicago Press, 1984.
  • David Laidler (1992). "Hayek on Neutral Money and the Cycle," UWO Department of Economics Working Papers #9206.
  • Roger Garrison & Israel Kirzner. (1987). "Friedrich August von Hayek," John Eatwell, Murray Milgate, and Peter Newman, eds. The New Palgrave: A Dictionary of Economics London: Macmillan Press Ltd., 1987, pp. 609–614