Patriarken av Venedig är en av de få patriarkerna inom den romersk-katolska kyrkan (det vill säga inom västkyrkan, även kallad den latinska riten). I de ortodoxa östkyrkorna är titeln vanligare som ledare för respektive kyrka. Patriarken av Venedig är samtidigt ärkebiskop och leder Venedigs kyrkoprovins och ärkestift (patriarkatet). Titeln patriark har denne ärkebiskop haft sedan år 1451. Patriarkens katedral är Markuskyrkan vid Markusplatsen i Venedig.

Den nuvarande (sedan 2012) patriarken av Venedig är Francesco Moraglia.

Den nuvarande patriarken är Francesco Moraglia, som år 2012 efterträdde kardinal Angelo Scola. Angelo Scola var patriark under åren 2002-2011, men är sedan 2011 istället ärkebiskop i Milano.

Patriarker under 1900- och 2000-talet redigera

Externa länkar redigera