Passevolans var ett militärt system som gick ut på att befälet mot viss ersättning åtog sig att svara för det värvade manskapets underhåll och i vissa fall också rekrytera soldater.

Systemet innebar att helt eller delvis överlåta anskaffandet och underhållet av krigsmanskapets utrustning samt rekryteringen av de värvade trupperna på någon inom militärbefälet, mot ersättning i form av s. k. ’passevolantspänningar', i senare tid enligt en viss ackordsöverenskommelse. I Sverige användes passevolans i växlande utsträckning, med olika utformning fram till den genomgripande omläggningen av underhållsväsendet i början av 1872-75.

I utvidgad användning betydde passevolans förhållandet att fullgörandet av något överlåtes på någon mot en viss ersättning, t. ex. att staten övertog ”Presterskapets aflönande, emot en viss passevolance”.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera