Parkgatan, Malmö

gata i Malmö
Möllevångsgården, även känd som "Suellska villan".
Rondellen sedd söderifrån. "Pelarna" på rondellen är ljuskonst. Planket mot Folkets Park är en graffitivägg i ständig förvandling. Gatan som går åt höger är Kristianstadsgatan, medan Södra Parkgatan fortsätter (som cykelbana) längs bildens vänsterkant.

Parkgatan är en historisk gatusträckning inom delområdet Möllevången i stadsområdet Innerstaden i Malmö som sträckte sig från Amiralsgatan till Sofielundsvägen. Den är numera uppdelad i Norra Parkgatan och Södra Parkgatan, men det gamla namnet kvarlever i folkmun som benämning på hela sträckningen.

Parkgatan namngavs 1904 och namnet åsyftar gatans läge vid Folkets Park. År 1973 stängdes den av för biltrafik vid Möllevångsgatan och uppdelades samtidigt i två gator, Norra Parkgatan och Södra Parkgatan.[1] Vid gatan ligger bland annat Möllevångsgården, anlagd 1796 av Frans Suell. I korsningen med Kristianstadsgatan, vid Folkets Parks sydvästra hörn, finns en rondelliknande platsbildning.

ReferenserRedigera

  1. ^ Bender, Birgit (red) (1999): Gator i Malmö, ISBN 91-971637-1-6, sid. 186.