7 databitar Byte med paritetsbit
jämn udda
0000000 00000000 10000000
1010001 11010001 01010001
1101001 01101001 11101001
1111111 11111111 01111111

En paritetsbit är en binär siffra som anger huruvida antalet bitar med värdet 1 i en given mängd bitar är jämnt eller udda.

Att lägga in paritetsbitar vid datakommunikation är det enklaste sättet att ge mottagaren en möjlighet till feldetektering i en störd överföring. Om paritetsbiten inte stämmer med siffergruppen, kan mottagaren begära att få gruppen sänd igen.

Fel paritetsbit avslöjar inte vilken bit som är fel, bara att felet finns i gruppen. Det kan faktiskt vara själva paritetsbiten som blivit förvanskad! Rätt paritetsbit garanterar å andra sidan inte att överföringen blivit korrekt, men i så fall måste minst två bitar vara fel samtidigt, vilket är mindre sannolikt.