Panamax är en klassificerande storleksbeteckning på de fartyg som är byggda för att precis kunna rymmas i Panamakanalens slussar. Den största storleken på fartyg som kan passera kanalen kommer öka när en ny, större slussled öppnar i april 2016[Uppdatering behövs] [1]. De fartyg som idag är för stora för en passage genom Panamakanalen betecknas ”över panamax” eller post-panamax.

Två skepp i panamaxstorlek på väg genom slussarna i Panamakanalen.

Panamax nuvarande mått:

  • Största längd: 294,1 m
  • Största bredd: 32,3 m
  • Största djup (mätt från vattenytan): 12,0 m i varmt färskvatten. Fartyg ligger grundare i kallt saltvatten.
  • Största höjd (mätt från vattenytan): 57,91 m dikteras inte av slussarna, utan av bron Puente de las Américas.

Större fartyg har passerat kanalen genom vissa specialarrangemang. Vattendjupet är beroende av vattennivån i sjöarna, och kan därför variera rätt kraftigt.[2]

New Panamax, största mått i den nya slussleden[3]:

  • Största längd: cirka 366 m
  • Största bredd: cirka 49 m
  • Största djup (mätt från vattenytan): cirka 15,2 m

Källor Redigera