PFB-virus är ett virus i familjen Tombusviridae som infekterar pelargoner. Det består av en enkel RNA-sträng omgiven av ett skyddande proteinhölje.