Öppna huvudmenyn
För andra betydelser, se Peel (olika betydelser).

PEEL är en akronym för Project for Enhancement of Effective Learning. Projektet är en gräsrotsrörelse som startade i Australien 1985. År 1996 nådde rörelsen Sverige och har här också kallats PLAN, vilket ska uttydas Projekt för Lärande under ANsvar'.

I projektet är begreppet metakognition centralt. Det innebär att man som elev ska reflektera över sitt sätt att lära in, och att läraren i sitt arbete ska hjälpa eleverna att själva kunna identifiera goda och mindre goda inlärningsstrategier. Som en del i detta ingår även att läraren ska kunna identifiera goda och mindre goda utlärningsstrategier.

I praktiken försiggår PEEL-arbetet på de flesta håll genom att grupper av lärare frivilligt träffas över ämnesgränserna för att tillsammans fundera över dessa frågor.