På snålskjuts genom Europa är Josef Kjellgrens debutbok, utgiven 1930. Det är en reseskildring om författarens resor genom ett antal länder i nordvästra Europa. Den skildrar bland annat en fotvandring som Kjellgren gjorde till Paris med författarkollegan Erik Asklund. Asklund skildrade senare samma resa i sin bok Ynglingaresan 1941.

På snålskjuts genom Europa
FörfattareJosef Kjellgren
GenreReseskildring
Förlag för förstautgåvanSchildts
Utgivningsår1930

På snålskjuts i Europa utkom 1930 på Schildts förlag. Titeln sattes av förlaget och ogillades av författaren. När en något omarbetad version av boken utgavs 1941 ändrades titeln till Pank och fågelfri.

Pank och fågelfri redigera

Pank och fågelfri
På luffen genom 8 länder
FörfattareJosef Kjellgren
GenreReseskildring
Förlag för förstautgåvanFolket i Bild (1941)
Natur och Kultur (1951)
Utgivningsår1941, 1951

Pank och fågelfri är en reviderad utgåva av På snålskjuts genom Europa med ett nyskrivet förord av författaren. Den utkom 1941 i Folket i Bilds folkbokserie och har senare återutgivits i Josef Kjellgrens samlade skrifter 1951 och som e-bok 2011. De två sistnämnda utgåvorna innehåller även skådespelet Okänd svensk soldat från 1938.

Källor redigera