Osthyvelsprincipen, princip vid nedskärningar eller minskningar som går ut på att alla delar av helheten minskas något, till skillnad från tårtspadeprincipen som är en prioriterad minskning eller nedskärning då några poster helt väljs bort. Till exempel kan en besparing för alla avdelningar i ett företag vara samma procentsats.