Osmotrofi innebär upptagande av näringsämnen i form av upplösta organiska föreningar genom osmos. Organismer som använder sig av osmotrofi kallas osmotrofer. Vissa mixotrofa mikroorganismer använder sig av osmotrofi för att utvinna energi.

Se ävenRedigera