En ortostat är ett kantställt klippblock som användes i murverk i äldre arkitektur. Ordet kan också användas om fristående resta stenar/bautastenar i arkeologin.