Ormika av Hejnum var en gutnisk farman som enligt Gutasagan emottog Olav den helige då denne angjorde Gotland år 1029. Ormika gav Olav tolv vädurar som vängåva och fick i gengäld två dryckesskålar och en bredyxa. Ormika var, till skillnad från många av sina gutniska landsmän, redan kristen, men lät sig nu omvändas till Olav den heliges västligt orienterade kristendom.[1]

Ormika nämns även på runbrynet från Timans i Roma socken där det berättas att han tillsammans med en annan gute vid namn Ulvat skall ha besökt Island, England, Grekland och Särkland. Eftersom namnet Ormika i övrigt endast förekommer i Gutasagan, anses denne Ormika vara identisk med den Ormika som nämns där.[2]

Etymologin för namnet Ormika är osäker. Det förekommer ingen annastans än på Gotland. Slutleden skulle kunna ha samband med en gotisk dimunitivändelse "-ika", varvid namnet uttyds "Lilla ormen".

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ http://runeberg.org/gutasaga/
  2. ^ Vikingatidens ABC, Lena Thunmark-Nyhlén, 1995