Orlov

ålderdomligt ord som innebär avsked ur en tjänst eller också ledighet, tillåtelse att resa bort
För andra betydelser, se Orlov (olika betydelser).

Orlov är ett ålderdomligt ord som innebär avsked ur en tjänst eller också ledighet, tillåtelse att resa bort. För tillfällig ledighet kunde man få en orlovssedel eller -brev som intygade att man inte befann sig i tjänst. Detta får ses mot bakgrund av att det 1664-1926 rådde tjänstetvång i Sverige. Ordet kunde också syfta på intyg om avsked, med vitsord om arbetsförmåga, uppförande och dylikt.

Ordet har också använts i betydelsen tillåtelse, tillstånd, medgivande, lov.