Orionkullen är ett berg i centrala Södertälje i Sörmland. Orionkullen är belägen invid Södertälje kanal.

BakgrundRedigera

Det gamla lasarettet på Orionkullen uppfördes mellan åren 1777-78. Fram till år 1823 var byggnaden Lasarett av Serafimerordern. Efter 1823 blev byggnaden privatbostad.

År 1844 inrymdes rådhuset och läroverket i lokalerna. 1907 lämnade stadsadministrationen Orionkullen, varvid läroverket expanderade in i även dessa lokaler. Skolbyggnaden användes för en flickskola år 1912 i samband med att läroverket fick nya lokaler på andra sidan kanalen. Flickskolan på Orionkullen lades ner 1968, och idag inryms kulturell verksamhet i lokalerna.