Öppna huvudmenyn
Tidigare ordenshuset i Hotel W 6 i Stockholm

Ordenssällskapet W:6 grundades 1851 i Göteborg av August Paulin (1825–1904), tillsammans med fem nära vänner. Det är en renodlat svensk orden med 29 loger från Luleå i norr till Ystad i söder. Namnet är avsett att uttydas så, att W står för Wänskap och 6 för antalet av grundare. Antalet medlemmar är omkring 6 500. Varje loge har en självständig ställning och förvaltning, men representanter för logerna samlas vartannat år till riksmöte, där gemensamma angelägenheter dryftas.

Stormästare i stamlogen 1950 var Johan Ramberg.

Ordenssällskapets ideologi grundas i en kristet humanistisk människosyn, men ordenssällskapet är religiöst och politiskt oberoende, och ställer inga konfessionskrav (krav på trosbekännelse) på sina medlemmar.

W:6 är ett slutet sällskap, med tillträde endast för myndiga män med gott anseende, svenskar såväl som utländska medborgare fast bosatta i riket. Ordenssällskapet har nio grader, och för ordensmedlemmarnas hustrur och sammanboende organiseras verksamhet i Paulinerorden (namnet Pauliner med syftning på ordenssällskapets grundare, August Paulin). Vid en lättsam ceremoni får recipierande damer vad som kallas Ordenssällskapets tionde grad, som enbart tilldelas Paulinersystrarna.

Konung Gustaf V var sällskapets höge beskyddare fram till sin död 1950. När beskyddarskapet började framgår inte av tillgängliga källor.

Innehåll

OrdensflaggaRedigera

W:6-flaggan består av horisontella band, alla lika breda, i färgerna grönt-vitt-grönt. I det vita fältet i mitten står i svart symbolen

— —

vilket kan tolkas som bokstaven W enligt morsealfabetet.

Morse-W-tecknet pryder även pärmen på den minnesbok, som utgavs vid sällskapets 100-årsjubileum 1951. Samma symbol är även invävd i en matta i stockholmlogens möteslokal (sida 177 i jubileumsboken).

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Sällskapet W:sex under 100 år, Bohuslänningens AB, Uddevalla 1950, bibliofilexemplar nr 1923.

Externa länkarRedigera