Operativ temperatur är ett sätt att beskriva lufttemperaturens och värmestrålningens inverkan mellan människor och ytorna i omgivningen. Med andra ord: operativ temperatur är medelvärdet av luftens temperatur och omgivande ytors temperatur. Genom att beräkna den operativa temperaturen kan man beskriva upplevelsen av temperaturen. Medelstrålningstemperaturen påverkas mer noterbart av avståndet till en kall yta. Detta sätt att räkna används av myndigheter för att fastställa regler[förtydliga].[1]

Beräkning

redigera

För att beräkna den operativa temperaturen används nedanstående formel.

 

T0 = operativ temperatur

Tluft = Luftens temperatur

Tr = medeltemperaturen hos omgivande ytor

Om medeltemperaturen hos omgivande ytor används nedanstående formel.

 

Tr = medeltemperaturen hos omgivande ytor

Fn = Vinkelförhållandet mellan aktuell beräkningspunkt till yta n

Tn = Yttemperatur hos respektive omgivande yta

I ovanstående formler skall alltid anges grader Celsius.

Referenser

redigera
  1. ^ Projektering av VVS - installationer, 2010, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom