Omkrets

banan som omger en sluten tvådimensionell geometrisk figur
Uppslagsordet ”Perimeter” leder hit. För datorspelet, se Perimeter (datorspel).

Omkrets eller perimeter är den bana som omger en sluten tvådimensionell geometrisk figur. I dagligt tal skiljer man ofta inte mellan omkretsen och dess mätetal/längd.

Längden av cirkelns omkrets redigera

 
Om diametern av en cirkel 1 är dess omkrets π

Omkretsens längd   är relaterad till en cirkels diameters längd  , via den enkla formeln   eller  , där   är cirkelns radie.

Längd av en sluten polygons omkrets redigera

Omkretsens längd p är summan av de sidor som begränsar polygonen.

Genom att betrakta cirkeln som ett gränsfall av oändligt många polygoner, går det att bestämma dess omkrets och på så sätt komma fram till formeln som relaterar cirkelns omkrets och dess diameter.

Enklare version:

Man plussar ihop alla sidor på det objektet du vill veta omkretsen på. T.ex. om det är en rektangel tar man alla fyra sidornas längd och plussar ihop de t.ex. om en rektangel har en sida som är 4 cm och den andra 6 cm och den tredje 4 cm och den fjärde 6 cm så plussar man ihop de. Det blir: 6+6+4+4=20 så det betyder att omkretsen på rektangeln är 20 ( Cm, mm, dm o.s.v).