Olof Wexionius, född 1656 i Dorpat, Svenska Estland, död 1690, var en av Sveriges första barockpoeter och gav bland annat ut diktsamlingen Melancholie.

Hans föräldrar var Olaus Olai Wexionius och Katarina Petraeus, dotter till Aescillus Petraeus och en ättling tillhörig Bureätten.

BibliografiRedigera

  • Summi auspicio numinis de legibus in genere, disputatio politica... Præside ... Olao Wexionio,... Ingenii exercendi causâ Februarii die in Auditorio Majori ventilandam sisto Ericus Holsten,.... Dorpati livonorum, â Johanne Vogelius, Reg. Acad. Typogr. exscripta anno M DC LV.. 1655. Libris 11364885 
  • Dissertatio politica de bello ejusq[ue] requisitis ... In regia Academia Gustavianâ, quæ Dorpati Livonorum ad embeccam est, præside ... Olao wexionio,... publico philosophantium examini sistit nicolaus Olai arelius,... Ad diem 19. Novemb. 1653. in Auditorio majori horis matutinis.. Dorpati, imprimebat Johannes Vogelius, Acad. Typogr.. 1653. Libris 11364878 
  • Oratio, quâ prima hominis ætas reliquis omnibus præstantior habetur.. Aboæ. 1673. Libris 2520816 
  • Sinne-Afwel.. U. o. tr. å.. 1684. Libris 2520817. http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/WexioniusO/titlar/SinneAfwel/info 
  • Den ifrån himmelen förwijste Cupido billdat och beskrefwen til wälment ähra och ihugkommelse af den önskelige echta-aillence emellan ... Laurenz Micrander sampt den edle, myckit ähr- och dygderijke jungfru, jungf. Christina Bunge ... herz Mårten Bunges kiär-elskelige jungfru-dotter. Som lyckeligen hade sin wärckeliga och anseenlige fullbordan på den 20 dagen af januarij månad, åhr effter werldennes återlösning 1689.. Tryckt i Stockholm aff Larß Wall.. 1689. Libris 10515967 
  • Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin. 6. Upsala: Hanselli. 1863. Libris 600767. http://runeberg.org/svsf/6/0327.html 

KällorRedigera