Olof Sundel, född 29 april 1764, död 28 februari 1829,[1] var arkivsekreterare vid Riksarkivet 1822–1829.

BiografiRedigera

Olof Sundel var son till komministern i Hallen Nils Olofsson Sundell och Ingeborg Sabina Nordin, kusin till friherre Carl Johan af Nordin och biskop Carl Gustaf Nordin.[2][3]

Sundel tog filosofie magistergraden i Uppsala 1791, invaldes i Historiska Sällskapet i Uppsala 1792, var amanuens vid Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1792–1822, kanslist i Riksarkivet 1794, och aktuarie 1800.

KällorRedigera

  • Götiska förbundet och dess hufvudmän, Rudolf Hjärne, Stockholm 1878
  1. ^ http://www.vitterhetsakad.se/ledamoter/matrikel/444?akademi_id=2&ledamots_typ_id=2
  2. ^ Nordin (af Nordin), släkt, Svenskt biografiskt lexikon (art av HG-m), hämtad 2013-02-28
  3. ^ http://www.martinbergman.se/a56b61c1d.html#root
Företrädare:
Carl Adlersparre
Arkivsekreterare i Riksarkivet inom Kungl. Kansliet/Kanslikollegium (Sveriges riksarkivarier)
1822–1829
Efterträdare:
Johan Gustaf Liljegren