Ett oljeslageri eller en oljekvarn är en fabrik för utvinning av vegetabilisk olja. Där används kvarnar och stampverk för att krossa frön och dylikt som innehåller olja och som utgör råmaterialet.

Waldemarsuddes oljekvarn med malverket (kollergången) på 1950-talet.

Tidigare och senare utfördes motsvarande operationer med hjälp av valsstolar, kollergångar och dylikt. Oljan pressades ut ur det krossade materialet med hjälp av hydrauliska pressar.

I Stockholm finns Waldemarsuddes oljekvarn, en bevarad oljekvarn från 1700-talet.

KällorRedigera