Olaga vapeninnehav innebär att man, utan tillstånd, innehar ett skjutvapen. Regler för detta finns i Vapenlagen (SFS 1996:67)

Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst ett år.

Om brottet är grovt döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

– 9 kap. Vapenlagen (1996:67)