Olaf Jacob Martin Luther Breda Bull, född 10 november 1883 i Oslo, död 23 juni 1933, var en norsk författare, son till Jacob Breda Bull.

Olaf Bull, 1919.

Bull anses vara en av de främsta lyrikerna i nordisk 1900-talslitteratur. Hans första diktsamlingar präglas av en extatisk livskänsla, som i Digte (1909), men efterhand framträder grubblaren i honom och hans senare lyrik, t.ex. Metope (1927) och Oinos og Eros (1930) är präglad av smärtfylld reflexion.

Av helt annan karaktär är diktsamlingen De hundrede år (1928), som är en överblick över norskt samhälls- och kulturliv under 1800-talet.

Påverkan av Bergson[vem?] kan skönjas på flera ställen i hans lyrik och framträder tydligt i de lyrisk-filosofiska universitetskantaten Ignis ardens i Brinnande eld (1932).

Bibliografi (i urval)Redigera

  • Digte 1909
  • Nye digte 1913
  • Digte og noveller 1916
  • Metope 1927
  • Oinos og Eros 1930
  • Ignis Ardens 1932

KällorRedigera

Bra Böckers lexikon, 1973