Offshoring avser då ett företag förlägger produktionen i ett annat land. Produktionen kan fortsatt utföras av företaget själv eller av någon annan part.

I det fall produktionen outsourcas till en annan part kallas det utlandsentreprenad.