Offerdjur är djur avsedda att offras i religiösa ritualer, något som varit och fortfarande är vanligt förekommande i många kulturer. Offrets symbolik och syfte har varierat, liksom det sätt på vilket djuret behandlats före och efter offret. Ingen av de stora världsreligionerna praktiserar idag djuroffer.

Ungefär 600 offrade hästar vid Hertig Jing av Qis grav i Kina.