Obrist är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: