Obligationsrätt är en juridisk term som åsyftar det område inom civilrätten som avser rättsförhållandet mellan två eller flera avtalsparter.(källa?)

Huvudregeln är att parterna har avtalsfrihet. Huvudregeln är dock i den svenska rättsordningen förenad med avsevärda undantag. Som exempel kan nämnas lagstiftning till skydd för allmänt sett svaga avtalsparter såsom konsumenter i ett avtalsförhållande med näringsidkare. Detta har lagstiftaren i Sverige försökt lösa genom till exempel konsumentköplagen med ett antal tvingande bestämmelser.

En annan begränsning är inskränkningar i avtalsfriheten med underåriga.

Endast partiell avtalsfrihet råder också på arbetsrättens område.

JämförRedigera