Obeskattade reserver uppkommer inom redovisning när ett företag gör bokslutsdispositioner som påverkar det resultat som beskattas.[1] Obeskattade reserver består av vinster som företaget ännu inte skattat för (latent skatt), även känd som den ingående dolda skatteskulden. Därför hamnar obeskattade reserver i en mellanställning i förhållande till eget kapital och skulder.[2]

KällorRedigera