OTC

term för försäljning över disk i butiker vilket också kan betyda "receptfri" i samband med läkemedel

Over the counter-handel, förkortat OTC, är en term för försäljning över disk i butiker. Kan också betyda "receptfri" i samband med läkemedel.

För betydelsen av OTC inom värdepappershandel, se handel över disk.