Nytorgsgatan

gata på Södermalm i Stockholm

Nytorgsgatan är en gata på nordöstra Södermalm i Stockholm. Gatan sträcker sig från Glasbruksgatan i norr till Nytorget och Sofiagatan i syd. Gatan fick sitt nuvarande namn i samband med namnrevisionen i Stockholm 1885. På sommaren förvandlas Nytorgsgatans södra del till en av Stockholms sommargågator.

Nytorgsgatan 5 i december 2010, ett av stadens minsta bostadshus.[1]

Historik

redigera

Tidigare namn var Stadsträdgårdsgatan för den del som ligger norr om Nytorget, den södra delen kallades Vermdögatan. Längs Nytorgsgatans norra del finns lite av den äldre trähusbebyggelsen från 1700-talet kvar som blandas med murade bostadshus från 1800-talet.

I samband med Katarinabranden 1723 förstördes samtliga hus i gatans omgivning, ända ner till varvet vid Tegelviken. Trots att man därefter förbjöd byggandet av trähus uppfördes några hus av trä. Exempel härför är fastigheten Terrassen 16 med Nytorgsgatan 5 där en liten rest av ett falurött trähus är hopbyggd med ett putsat stenhus. Trähuset härrör från 1720-talet och är idag ett av Stockholms minsta bostadshus. Stenhuset byggdes 1781. Båda är q-märkta i gällande stadsplan.

Vid Nytorgsgatan 6 ligger Rutenbeckska gården med bebyggelse från 1700-talet. Vid Nytorgsgatan 7, även det ett q-märkt trähus, finns en liten park och en utsiktsplats som öppnar en storartad panoramablick över Saltsjön och Stockholms inlopp. Nytorgsgatan 5 och 7 (fastigheten Terrassen 16) samt Rutenbeckska gården är blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm, vilket innebär att de utgör "synnerligen höga kulturhistoriska värden".[2] Bebyggelsen längs Nytorgsgatans mellersta och södra del härrör huvudsakligen från 1930-talet med undantag för Törnquistska slaktargården (i hörnet Tjärhovsgatan) som uppfördes mellan 1727 och 1733. Bland 1930-talshusen finns Tegelslagaren 12 som också är blåmärkt.

Källor

redigera

Externa länkar

redigera