Nynorsk litteraturpris är ett litteraturpris som sedan 1982 delas ut årligen till en bok på nynorska eller dialekt. Boken kan vara i dikt-, novell-, drama- eller romanform. Priset delas ut av Noregs Mållag, Det norske teatret och Det Norske Samlaget.

PristagareRedigera

HedersprisRedigera