Nymerkantilism var en benämning, främst polemisk om de nationalekonomiska uppfattningar som i början av 1900-talet förordade ungefär samma former av statsingripande i det ekonomiska livet som den gamla merkantilismen.[1]

Ordets betydelse är svävande, då det främst användes som öknamn på politiska motståndare. En typisk representant var annars Gustav von Schmoller.[1]

Merkantilistiska principer har annars återkommande förekommit i historien. Friedrich List utformade 1840 ett merkantilistiskt system för Tyskland baserat på tullunionen av 1834. Lists idéer kom även att påverka den ryska ekonomiska politiken företrädd av Sergej Witte under industrialiseringen i slutet av 1800-talet.[2]

USA:s exportpolitik har haft tydligt merkantilistiska drag, liksom den sydamerikanska strukturalismen företrädd av Raúl Prebisch från 1930-talet och framåt. Likaså har merkantilistiska drag varit påtagliga i den japanska ekonomin, vilken i sin tur påverkat den ekonomiska politiken i Kina, Taiwan och Sydkorea. Merkantilistiska strävanden är även tydliga i EU:s ekonomiska politik.[2]

NoterRedigera

  1. ^ [a b] Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 411-12 
  2. ^ [a b] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Merkantilism)