Nybrokajen

en gata och kaj på Blasieholmen i Stockholm

Nybrokajen, tidigare Norra Blasieholmshamnen, Stockholm, är kajen och gatan utmed Nybrovikens södra sida på Blasieholmen. Nybrokajen gränsar till Berzelii park och Raoul Wallenbergs torg. Vid kajen ligger ett flertal fartyg från Strömma Kanalbolaget, exempelvis M/S Gustafsberg VII.

Nybrokajen år 2009

I en skrivelse till drätselnämnden 1876 önskade en del privatpersoner och företag att det genom utfyllnader skapade gaturummet skulle heta Berzeliigatan, vilket tillstyrktes av nämnden. Men stadsfullmäktige tyckte annorlunda och gav kajen och gatan namnet Norra Blasieholmshamnen som pendang till Södra Blasieholmshamnen. År 1933 ändrades namnet till Nybrokajen.

Längs Nybrokajen finns ett antal intressanta byggnader:

Det nya Nobelmuseet Nobelcenter planeras att uppföras utmed kajen, med invigning 2018.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera