Öppna huvudmenyn

Nutritionist

person som avlagt examen inom ämnet näringslära eller motsvarande utbildning

En nutritionist är ett yrke inom ämnet näringslära (nutrition)

Området nutrition knyter ihop kunskap om kroppens hantering och behov av energi och näringsämnen med kunskap om människors hälsa och matvanor. En nutritionist följer den aktuella nutritionsforskningen och är expert på att tolka, analysera, kritiskt granska och förmedla vetenskapliga forskningsresultat inom nutritionsområdet. Nutrition är en bred vetenskap som spänner från molekylär och cellulär nivå upp till folkhälsonivå.

Nutritionistens kompetens innefattar kunskap om bland annat biokemiska processer av näringsämnen och deras fysiologiska funktioner i kroppen. Även ämnen som näringsinnehåll i livsmedel, näringsbehov vid hälsa och sjukdom, toxiska ämnen i kosten, kopplingen mellan kost och hälsa i befolkningen samt global folkhälsonutrition ingår.

SverigeRedigera

Det finns omkring 200 yrkesverksamma nutritionister i Sverige. Nutritionister i Sverige är organiserade inom förbundet Naturvetarna. Det finns kandidat- och masterprogram i nutrition .