C.A. Nothnagle Log House vid Swedesboro-Paulsboro Road i Gibbstown, New Jersey, är ett av östra USA:s äldsta europeiska byggnadsminnen, byggt av kolonister från den finska delen av Sverige, troligen någon gång mellan 1638 och 1643 under perioden för kolonin Nya Sverige 1638-1655.

Nothnagle Log House
Det ursprungliga huset och tillbyggnaden

Huset är ett timmerhus av ektimmer. Eftersom en del byggnadsmaterial ofta fördes med från Sverige, kan till exempel eldstaden vara byggd av svensk tegelsten från barlasten. I enlighet med dåtidens nordiska byggnadsteknik användes inga spikar till originalkonstruktionen. Det ursprungliga jordgolvet täcktes 1730 av furubrädor. Detta ursprungliga hus var bebott till 1918.

I början av 1700-talet uppfördes en större tillbyggnad.

Huset blev byggnadsminne 1976 med nummer 76001153.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera