Norway Says är en norsk industriformgivargrupp.

Norway Says började som ett utställningsprojekt inför Milanomässan 1999, i vilket deltog bland andra Espen Voll, Andreas Engevik och Torbjørn Anderssen. Efter några år öppnades ett kontor i Oslo. År 2002 bildades en designbyrå formellt.

Norway Says fick Bruno Mathsson-priset 2004 och 2007 Torsten och Wanja Söderbergs pris.

Källor

redigera
  • Röhsska museets årsbok 2007, sidan 60