Norges Bank (nynorska: Noregs Bank) är centralbanken i Norge. Den upprättades av Stortinget 14 juni 1816.

Norges Banks tidigare byggnad, maj 2007. Byggnaden brukas nu som museum

Bankens historiaRedigera

Innan 1814 var centralbanksverksamheten förlagd till Köpenhamn. En särskild skatt infördes för att finansiera upprättandet av en egen norsk centralbank, och 1816 grundades Norges Bank.[1] För att undgå oönskad sammanblandning av bankverksamhet och politik, placerades banken först i Trondheim.

Fram till 1848 var Norges Bank vid sidan av sparbankerna den enda allmänna bankinrättningen i Norge.[2]

Sedan 1950 är staten ensam ägare, och sedan 1985 har banken varit ett förvaltningsorgan. Sedlar trycks sedan 2008 i Frankrike och England, dessa kan identifieras genom att de har en bokstav framför sedelnumret. [3]

OrganisationRedigera

Norges Bank har sitt huvudkontor i Oslo. 31 december 2010 hade banken totalt 590 anställda. Banken leds av Hovedstyret, som består av sju medlemmar och väljs av Kongen i statsråd (regeringen). Bankchefen och dennes vice leder Hovedstyret och är båda valda på sex år. De kan sitta max 12 år. Övriga ledamöter väljs för fyra år, två i taget (rullande). Ett organ kallat Representantskapet tillser att banken följer sina riktlinjer och väljs av Stortinget.

 
Bankens nuvarande byggnad på Kirkegata i Oslo

Bankens avdelningarRedigera

  • Pengepolitikk (PPO) har sex avdelningar och övervakar och ger råd kring penningpolitiken.
  • Finansiell stabilitet (FST) övervakar den finansiella stabiliteten.
  • Investment Management (NBIM) förvaltar bankens kapital och sedan 1997 Statens pensjonsfond utland (Oljefonden).
  • Administrasjon (NBA) är bankens internadministrativa avdelning.
  • Internrevisjonen (IR) sköter bankens internrevision och uppföljning.
  • Representantskapets tilsynssekretariat handhar representantskapets administration.

SäkerhetRedigera

Säkerhetsavdelningen i Norges Bank är den enda vaktstyrkan i Norge som är permanent beväpnad. Avdelningen har ansvar för säkerheten i och runt banken, samt de transporttjänster som utförs av banken. I sin verksamhet har Säkerhetsavdelningen delvis polisbefogenhet. I bankens huvudbyggnad i Oslo har Säkerhetsavdelningen en egen skyttebana inomhus, som ofta lånas av polisen till skytteträning.

Se ävenRedigera

Länkar och referenserRedigera

Norges bank

ReferenserRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Norges Bank)
  2. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 141 
  3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110520185656/http://www.norges-bank.no/no/om/historie/noregs-banks-historie/. Läst 18 juni 2011.