Uppslagsordet ”Small Cap” leder hit. För termen "small caps" inom typografi, se Kapitäl (typografi).

Nordiska listan (även: Nordenlistan eller nordiska börslistan) är en gemensam nordisk börslista för börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Listan, som har cirka 600 bolag noterade, etablerades 2006 av nämnda börsers ägare OMX AB för att Norden skall ses som en gemensam marknad.[1] Samtidigt etablerades Nordiska Börsen. Eftersom nordiska listan presenterar bolagen i segment baserade på marknadsvärde och i sektorer i branschtillhörighet försvann Stockholmsbörsens A- och O-listor.[2]

Indelning efter storlek redigera

I listan presenteras bolagen i de tre segmenten Large Cap, Mid Cap och Small Cap (cap av engelska market capitalization 'börsvärde'). I Large Cap, så kallade storbolagslistan, presenteras de nordiska bolag som har ett börsvärde över 1 miljard euro.[3] Här finns bolag som Ericsson, Electrolux, Hennes & Mauritz och Volvo. De bolag som har ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro presenteras i Mid Cap, listan över medelstora bolag.[3] Bolag med ett börsvärde understigande 150 miljoner euro presenteras i Small Cap, småbolagslistan.[3]

Indelning efter bransch redigera

För att bland annat göra det lättare att följa utvecklingen av bolag inom en viss bransch presenteras, inom varje segment, bolagen i olika sektorer efter branschtillhörighet. Sektorerna är bland annat energi, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, telekomoperatörer och kraftförsörjning.[4] Sektorsindelningen följer den internationella standarden GICS (Global Industry Classification Standard), som används som klassificeringsinstrument på börser över hela världen.

Noteringskrav redigera

För att noteras på nordiska listan krävs bland annat att bolaget har tre års historik och dokumenterad vinstintjäningsförmåga eller finansiella resurser 12 månader framåt i tiden. Vidare finns krav på bolagets organisation, ledning och styrelse samt att 25 % av aktiekapitalet är i allmän ägo.

Valuta redigera

Handel med aktier från listan betalas med den lokala valuta där bolaget är noterat.[1] Det innebär att bolag noterade på Helsingforsbörsen noteras i euro och bolag på Köpenhamnsbörsen i danska kronor. Revision av Nordiska listan genomförs varje halvår, 1 januari och 1 juli. Den grundar sig på bolagens viktade genomsnittskurser i maj respektive november. Bolag som genomför till exempel uppköp eller sammanslagningar kan leda till byte av segment mellan revideringarna.

Se även redigera

Referenser redigera