Nordiska Asa-samfundet, förkortat NAS, är ett trossamfund inom religionen modern asatro.[1][2]

BeskrivningRedigera

Samfundet bildades 2014 av Stenar Sonevang, och blev godkänt av kammarkollegiet 2016. Samfundet är Sveriges största samfund för asatroende och har 2019 över 1500 medlemmar i över 16 länder. 2019 är Håkan Ljunggren ordförande och Thommy Vähäsalo riksblotsansvarig samt Stenar Sonevang talesman.[3]

NAS är ett modernt samfund för asatroende och baserar sin värdegrund på historiska källor som den poetiska eddan samt den levande kultur som finns kvar hos de som är asatroende idag.

NAS är opolitiskt och gör inga politiska ställningstaganden. Det verkar för att tro och politik ska hållas isär och politiskt laddade budskap inte ska associeras till asatron eller dess kulturella uttryck, till exempel runor. NAS skriver under på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.[3]

En av de viktigaste platserna i Sverige är kungshögarna utanför Uppsala, men det finns gott om viktiga platser för asatroende i Sverige.[4]

Asatron har ett flertal gudar som exempelvis Oden, Tor, Freja, Njord och Frigg och är därigenom en polyteistisk religion. Eftersom asatron varit starkt undantryckt av kristendomen i de nordiska länderna har den delvis fått återskapas de senaste 100 åren.[5] NAS leder arbetet med att varsamt modernisera och utveckla asatron utan att förändra dess innehåll.

Årshjulet eller solkalender, som det också kallas, illustrerar året och dess högtider inom vissa nyreligiösa och nyhedniska grupper. Det har sitt ursprung i Margaret Murrays hypotes om en häxkult, och etablerades på 1950-talet av den brittiska wicca-rörelsen och druidorden Order of Bards, Ovates and Druids.[6] Till skillnad från förkristen skandinavisk religion utgår dessa högtider från solstånden och dagjämningarna, något NAS har inkorporerat i sin tolkning av asatron.[7] NAS anordnar öppna blot runt om i Sverige under flera av dessa högtider där midsommarblotet blivit det största som genomförs. NAS kämpar för att nå ut med kunskap om både tro och kultur till allmänheten för att minska politiska gruppers möjligheter att fylla kulturella och religiösa uttryck med politiska betydelser samt för att få samma rättigheter som övriga religioner i samhället.[8]

NAS hör till den hedniska sfären tillsammans med ett flertal intressegrupper för fornnordisk kultur och historia. Genom att definiera den moderna asatron genom Asavisir har det fört tillbaka asatron till den hedniska sfären utan politiska belastningar och tydligt markerat gränserna till asa-sfären.[3]

Ett led i NAS arbete att motverka fördomar mot asatroende och politisk inblandning i tron är att upprätta ett symbollexikon där symboler och kulturella uttryck presenteras med sin historiska och religiösa betydelse.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera