Med nordisk religion avses vanligen inhemska religioner eller religiösa seder, som historiskt har utövats, eller som, baserade på äldre traditioner, i nutiden utövas främst av norröna folk. Läran om de äldre folkminnen, som nämnda seder rör sig om, brukar kallas Nordisk mytologi.

Nordisk religion redigera

Se även redigera