Norðvesturkjördæmi är en av Islands sex valkretsar. Valkretsen, som har tio platser i det isländska alltinget, omfattar nordvästra delen av Island. Från och med valen 2007 kommer antalet platser att vara endast nio.

Karta på Island med de sex valkretsarna markerade. Huvudstaden Reykjavik är delad i norr och söder.

Politiker i AlltingetRedigera

Nr Namn Parti
1 Sturla Böðvarsson Sjálfstæðisflokkurinn
2 Jóhann Ársælsson Samfylkingin
3 Magnús Stefánsson Framsóknarflokkurinn
4 Einar K. Guðfinnsson Sjálfstæðisflokkurinn
5 Guðjón A. Kristjánsson Frjálslyndi flokkurinn
6 Anna Kristín Gunnarsdóttir Samfylkingin
7 Kristinn H. Gunnarsson Framsóknarflokkurinn
8 Jón Bjarnason Vinstri hreyfingin-grænt framboð
9 Einar Oddur Kristjánsson Sjálfstæðisflokkurinn
10 Sigurjón Þórðarson Frjálslyndi flokkurinn