Nonfigurativt måleri

(Omdirigerad från Nonfigurativ)
Nonfigurativ takmålning av Filip MånssonStockholms central.

Nonfigurativt måleri, abstrakt konst där inga gestalter eller igenkännbara motiv framträder. Det är en omtvistad fråga, ifall geometriska figurer (trianglar, cirklar) är figurativa: termen syftar vanligtvis på målningar där inte ens sådana finns med.

För begreppsförvirringen kring abstrakt, konkret och nonfigurativ konst, se konkret konst.