En nod är en punkt på en växts stam eller stjälk som det utgår blad från. Om stammen på denna punkt tydligt ändrar riktning kallas noden också för led. En sådan led som är tjockare och/eller hårdare än resten av stammen kallas för ledknut. Stammen mellan två leder kallas för ledstycke. Stammen mellan två noder kallas internod. Ibland används de två termerna synonymt.