Niueanska (ko e vagahau Niuē) är ett polynesiskt språk som talas av 2 000 personer i Niue.