År 1896 tog den tyske ingenjören och uppfinnaren Paul Nipkow (1860-1940) ut patent på en optomekanisk överföringsmetod för bilder. En roterande skiva (Nipkows skiva) var försedd med 24 hål placerade längs en spirallinje. Härigenom kunde man avsöka bilden linje för linje.

Schematisk teckning av en Nipkowskiva
TV-bild på en Nipkowskiva

1920-talet gjordes flera försök i Storbritannien och USA med ett optomekaniskt (Nipkowskiva) system för avläsning av bilder. Detta innebar begränsningar i linjetal och bildfrekvens. År 1926 genomförde skotten John Logie Baird de första praktiska TV-försöken (30 linjer resp. 12,5 bilder/s). Bilden var bara några centimeter hög. Bairds mottagare kallades "televisor". Två år senare demonstrerade han även färg-TV.