Nicolaus Canuti, född omkring 1519 och död 1576, var en svensk präst och biskop.

Canuti blev skolmästare i Växjö, prästvigdes 1545, och blev 1553 biskop i Växjö stift. Under 1569 var han i Petrus Caroli frånvaro som ordinarius i Kalmar ansvarig för församlingarna i Kalmar slottslän och Öland. I den så kallade likvoriststriden om man vid nattvarden fick använda andra drycker i stället för vin, motsatte han sig andra dryckers bruk. I Stockholm vittnade han 1569 om de mördade Sturarnas oskuld. 1570 brände danskarna Växjö, varvid både församlingen och Canuti själv led stora förluster. Canuti var även själv aktiv i återuppbyggnadsarbetet efteråt.

I Scondia illustrata har Johannes Messenius uppgett att Nicolaus Canuti var en dansk dominikan med tillnamnet Huit, vilket namn även förekommer i olika historiska källor, men aldrig använts av Nicolaus Canuti. Delvis mer korrekta uppgifter anger han i Chronicon episcoporum.[1]


Källor Redigera